Free Hardcore Sex Pictures  


  Free Hardcore Sex Pictures > Live Sex

 
 
Prev     Next
  #1  
01-10-2017, 05:10 AM
babyseo8x babyseo8x
Junior Member
 
: Dec 2016
: 3
t*nh năng của tỏi đen ức chế tế b*o ung thư

Ung thư dạ d*y l* bệnh lý ung thư đứng h*ng tư trong số những bệnh lý ung thư thường gặp, dẫn đến khoảng 700.000 giả dụ t* vong h*ng năm trên to*n trái đất. Ch*nh v*y nên, bên cạnh các phương pháp điều trị ung thư như phẫu thu*t, hóa trị, xạ trị, việc s* dụng thường xuyên thực phẩm bảo vệ sức khỏe có hiệu quả ức chế tế b*o ung thư l* biện pháp hữu hiệu phòng ngừa tình trạng ung thư dạ d*y nói riêng v* ung thư đại quát đang tăng thêm nhanh chóng do nhiều duyên do như ô nhiễm môi trường v* thực phẩm, stress công việc do cuộc sống công nghiệp, ...

Để phân phối bằng chứng khoa học cho chức năng của tỏi đen ức chế tế b*o ung thư, nghiên cứu dưới đây sẽ trình b*y kết quả đánh giá Tác dụng ức chế tế b*o ung thư dạ d*y của tỏi đen trên 2 mô hình:

In vitro: ức chế sự phát h*nh của dòng tế b*o SMG-7901 (nguyên cớ gây ung thư dạ d*y) trong môi trường nuôi cấy;
In vivo: giảm k*ch thước khối u trên động v*t được gây ung thư thực nghiệm.

Nghiên cứu cũng đã xác định được hình thức chức năng của tỏi đen chuẩn y việc điều hòa miễn dịch v* chống oxy hóa.

I. Tác dụng ức chế sự sản xuất tế b*o ung thư dạ d*y in vitro (dòng tế b*o SMG-7901)
Sự ức chế khả năng phát triển của dòng tế b*o SMG-7901 của tỏi đen ở các nồng độ 10 mg/ml; 50 mg/ml; 100 mg/ml được bình chọn so với nhóm trắng (mẫu th* không có hoạt chất) v* nhóm chứng tiêu dùng Cisplatin (thuốc hóa trị điều trị ung thư) ở nồng độ 20 µg/ml. Hiệu quả được bình chọn dựa trên tỷ trọng gây chết tế b*o SMG-7901 theo chương trình (apoptosis rate).

Kết quả cho thấy hiệu quả của tỏi đen được biểu hiện rõ rệt so với nhóm trắng ngay ở nồng độ 10 mg/ml v* hiệu quả tăng dần theo nồng độ tiêu dùng. Tới nồng độ 100 mg/ml, tỏi đen thể hiện hiệu quả ức chế tế b*o ung thư dạ d*y tương đương với Cisplatin.

II. Tác dụng ức chế tế b*o ung thư th* nghiệm trên sinh v*t
Tác dụng ức chế tế b*o ung thư trên sinh v*t của tỏi đen được th* nghiệm với các liều điều trị: 200mg/kg, 400mg/kg, 800mg/kg so sánh với nhóm chứng được tiêm nước muối v* nhóm tiêu dùng Cyclophosphamide với liều 60mg/kg cho ra kết quả như sau:

A. Thể t*ch của khối u được đánh giá tại các ng*y thứ 1,4,7,11,14 của đợt điều trị

Kết quả cho thấy năng lực ức chế sự phát triển v* ảnh hưởng đến quá trình chết theo chương trình các tế b*o ung thư của tỏi đen biểu hiện rõ so với nhóm đối chứng v* chức năng n*y dựa v*o v*o liều. chức năng của tỏi đen trong việc giảm k*ch thước, trọng lượng của các khối u ác t*nh l* có ý nghĩa thống kê về mặt y học trong sự so sánh với nhóm đối chứng v* nhóm tiêu dùng Cyclophosphamide.

Kết quả nghiên cứu trên được lên tiếng năm 2012 trên báo ch* Molecular Medicine Report.
Nguồn: Wang X et al, 2012: Aged black garlic extract induces inhibition of gastric cancer cell growth in vitro and in vivo. Mol Med Rep. 5(1):66-72.

https://goo.gl/BxqECj

 


« | »
10:18 PM.

- - -

Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd


Standard Resolution Scenes (lower than ) @ Standard Resolution Scenes (lower than 720p) @ XXX Movie Mega Threads @ XXX Video Mega Threads @ XXX High Definition Videos @ @ @ - - @ @ @ Porno Bilder @ @ @ @ @ sexyyyy @ @ @ Full Hardcore Movies (DVD-Rips ISO @ xnxx @ @ Sex Talk @ @ Live Sex @ @ Live xxxl @ , , @ xx sex xx @ @ Hardcore Complete Picture Sets @ sex x sex @ Porn Pictures @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ Arabic Short Sex Movies @ @ @ @ @ @ @